GREENPEACE

Anna ääni puolustuskyvyttömille. Sano EI vääryydelle.

Kun olet todistanut vääryyttä, et voi teeskennellä tietämätöntä. Teet tietoisen valinnan toimitko vai et. Kohtaamme päivittäin vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta niitä kohtaan, jotka eivät voi itseään puolustaa. Parempi tulevaisuus on mahdollista! On aika toimia. Sinä olet se ääni, jonka planeettamme ansaitsee. Anna ääni puolustuskyvyttömille ja sano EI vääryydelle. Lahjoita.

Anna ääni elämälle

Jo riittää - on aika puolustaa puolustuskyvyttömiä. Metsiä kaadetaan, maataloustuotanto tuhoaa maat ja vedet, fossiiliset polttoaineet saastuttavat ilmaa. Eläinten kodit katoavat ja eliölajeja uhkaa sukupuutto. Onneksi voimme yhdessä luoda paremman tulevaisuuden.
 
Yhdistämällä voimamme saamme muutoksen aikaan. Tuellasi Greenpeace paljastaa epäkohdat metsissä ja maalla ja vaatii yrityksiltä ja päättäjiltä toimintaa. Sinä olet se ääni, jonka elämä maalla ansaitsee. Sano EI vääryydelle. Lahjoita.
 

Epäoikeudenmukaisuus näkyy kaikkialla, mutta vielä ei ole liian myöhäistä. On olemassa vaihtoehto – maapallo, joka ylläpitää elämää sen kaikessa moninaisuudessaan. On aika sanoa EI vääryydelle ja pelastaa planeettamme keuhkot. Vaikka puut, eläimet ja eliöt eivät pysty puhumaan puolestaan, sinä voit antaa maan elämälle sen äänen, jonka se ansaitsee.

Tiesitkö, että Suomen metsät ovat vaarassa? Ne oikeat vanhat metsät, jotka ovat täynnä lumoavaa elämää. Tutut lajit kuten hömötiainen ja töyhtötiainen ovat nyt uhanalaisia. Maailmalla sademetsiä kaadetaan kiihtyvää tahtia. Kertakäyttökulttuurin alttarilla metsistä tulee kertakäyttötavaraa.

Silti yritykset ja valtiot katsovat ainutlaatuista vehreyttä rahankiilto silmissään. Vaikka eläviin olentoihin kohdistuvaa julmuutta on mahdoton hyväksyä, uhanalaisia lajeja metsästetään huvin vuoksi, tuotantoeläimiä kohdellaan julmasti ja myrkylliset torjunta-aineet tuhoavat tärkeitä hyönteiskantoja. Tuhoa kylvetään tulen ja metallin voimin luonnon tasapainosta ja monimuotoisuudesta piittaamatta.

Samaan aikaan fossiiliset polttoaineet saastuttavat ilmaa vaikka vaihtoehtoisia energiaratkaisuja on tarjolla. Olemme jo nähneet ilmastonmuutoksen tuhoisat vaikutukset. Äärimmäiset sääolosuhteet ovat toistuneet yksi toisensa jälkeen tuhoten ihmisten elinkeinon ja koteja.

On aika toimia. Greenpeace paljastaa tuhoa kylvävien tahojen toimet ja kohtaa yritykset sekä päättäjät tavoilla, joita he eivät voi ohittaa.

Toukokuussa julkaistiin Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite, jonka kymmenet tuhannet ihmiset ovat allekirjoittaneet. Joulukuussa 2017 saimme hyviä uutisia Venäjältä, jossa pitkällisen työn tuloksena Laatokalle perustettiin Euroopan suurin kansallispuisto. Huhtikuussa 2018 Suomen hallitus ilmoitti, että kivihiilen käyttö kielletään lailla vuoden 2029 jälkeen.

Työ jatkuu. Hiilestä tulee luopua oitis! Uusia metsäalueita pitää pikaisesti suojella ja merten muoviongelmaan tarvitaan järeitä toimia.

Tähän kaikkeen tarvitsemme sinun apuasi! Puolusta niitä, jotka eivät siihen pysty – tue Greenpeacen toimintaa metsien ja maan elämän suojelemiseksi. Sinä olet se ääni, jonka planeettamme ansaitsee. Lahjoita.

#Suojele elämää maalla
Tee lahjoitus

Lahjoittamalla annat äänesi elämälle maan päällä. Valitse summa ja klikkaa eteenpäin.

Anna äänesi merille

Jo riittää - on aika puolustaa puolustuskyvyttömiä. Muovijäte tappaa mertemme eläimiä ja lintuja ja päätyy ruoan mukana ihmisten lautasille. Kestämätön teollinen kalastus uhkaa tyhjentää meremme. Öljyn etsintä laajenee uusille merialueille, vaikka ilmasto ei enää kestä enempää fossiilisia polttoaineita. Onneksi voimme yhdessä luoda paremman tulevaisuuden.
 
Yhdistämällä voimamme voimme saada muutoksen aikaan. Tuellasi Greenpeace jatkaa työtä merten ja meren elämän suojelemiseksi. Sinä olet se ääni, jonka meret ansaitsevat. Sano EI vääryydelle. Lahjoita.

Ympäristöömme kohdistuva vääryys koskettaa ja kirpaisee, mutta vielä ei ole liian myöhäistä. On olemassa ratkaisuja ja voimme rakentaa tulevaisuuden, jossa mertemme upea elämä ja sininen kauneus on suojattu. On aika sanoa EI vääryydelle ja suojella merten elämää. Vaikka kalat, merieläimet ja merien eliöt eivät pysty puhumaan puolestaan, sinä voi antaa merille sen äänen, jonka se ansaitsee.

Joka vuosi maailman meriin päätyy 8 miljoonaa tonnia muovijätettä. Muovisaaste ulottuu valtameren kaukaisimpiin kolkkiin Arktikselta Antarktikselle ja Mariaanien hautaan asti. Näemme omin silmin, kuinka muovijäte kasaantuu merten rannoille joka puolella maailmaa. Merivirtojen mukana matkustaa jätesaaria, jotka kelluvat valtamerten pyörteissä. Enää emme voi ummistaa silmiämme tältä vääryydeltä.

Kaukana hyytävällä Antarktiksella ainutlaatuista lajistoa uhkaa ilmaston lämpeneminen ja kasvava teollinen kalastus. Upea Antarktis on koti suurelle määrälle eliölajeja kuten pingviineille, valaille ja hylkeille. Ääriolosuhteissa elämä on jatkuvaa taistelua eloonjäämisestä.

Arktisten alueiden herkkä ekosysteemi ja sen kauniit eläinlajit ovat uhattuina. Ilmastonmuutoksen seurauksena merijää sulaa huolestuttavalla vauhdilla. Arktiksen ekosysteemi on myös täysin puolustuskyvytön öljy-yhtiöiden tunkeutuessa yhä syvemmälle pohjoiseen. Vaikka yhtään uutta öljykenttää ei voi avata, 80 % kaikista maailman fossiilisen polttoaineen varastoista tulee jättää polttamatta, jotta vältämme ilmastonmuutoksen vakavimmat seuraukset.

Joka toinen henkäisymme on merien ansiota. On aika toimia. On tärkeää nostaa epäkohdat esille, näyttää toteen väärinkäytökset ja aloittaa keskustelu ratkaisusta. Greenpeace etsii todisteita ja paljastaa väärinkäytökset ja epäoikeudenmukaisuuden maailman merillä.

Juuri nyt meillä on loistava mahdollisuus perustaa maailman suurin mertensuojelualue Antarktikselle. Päätös perustamisesta voidaan tehdä jo tänä syksynä! Olemme onnistuneet suojelussa ennenkin. Vuonna 1991 suojelimme Antarktiksen mantereen ja elokuussa 2017 maailman suurin purkitetun tonnikalan tuottaja Thai Union ilmoitti muuttavansa käytäntöjään puuttuen mm. laittomaan kalastukseen ja ylikalastukseen. Päätös oli seurausta Greenpeacen monivuotisesta ja maailmanlaajuisesta kampanjoinnista.

Työ jatkuu. Hiilestä tulee luopua mahdollisimman pian! Uusia metsäalueita pitää pikaisesti suojella ja merten muoviongelmaan tarvitaan järeitä toimia.

Tämä kaikki on mahdollista tavallisten ihmisten avulla! Puolusta niitä, jotka eivät siihen pysty – tue Greenpeacen työtä merien pelastamiseksi. Sinä olet se ääni, jonka planeettamme ansaitsee. Lahjoita.

#Suojele elämää merellä
Tee lahjoitus

Lahjoittamalla annat äänesi merten elämälle. Valitse summa ja klikkaa eteenpäin.

Sinun äänesi, meidän äänemme.

Greenpeace menee sanoista tekoihin. Emme katso sivusta vääryyksiä vaan toimimme. Yhdessä voimme luoda maailmanlaajuisen muutoksen - kun suuri joukko ihmisiä yhdistää voimansa ja sanoo EI vääryydelle, voimme saada muutoksen aikaan.
 
Sinun kaltaistesi ihmisten tuella olemme saaneet uskomattoman paljon positiivisia tuloksia aikaan. Katso videolta, mitä tapahtuu kun ihmiset yhdessä sanovat EI vääryydelle.
 

Greenpeace syntyi Kanadassa 1971 protestina Yhdysvaltain Alaskassa tekemiä ydinasekokeita vastaan. Vääryyden tuominen julki on järjestömme sydän. Sinä voit tulla kuulluksi kauttamme. Suojellaan yhdessä puolustuskyvyttömiä! Sinun äänesi on meidän äänemme. Sano EI vääryydelle. Yhdessä olemme vahvoja ja tulemme kuulluksi.

Lue lisää tavoista, joilla Greenpeace vaikuttaa:

  • Tutkimus- ja kehitystyö – Greenpeacen kaiken työn pohjana on tieteellinen tutkimus ja selvitystyö. Käytämme omaa tutkimuslaboratoriota brittiläisessä Exeter-yliopistossa.
  • Paljastaminen – Ympäristöön kohdistuvat epäkohdat dokumentoidaan, jotta yritykset ja päättäjät ottavat vastuun toimistaan. Siksi matkustamme kuvaamassa ja haastattelemassa ihmisiä sekä keräämässä todistusaineistoa.
  • Ratkaisujen esittäminen – Tehokas vaikuttaminen vaatii, että ongelmat esitetään selkeästi ja niille tarjotaan konkreettista ja realistista ratkaisua. Siksi teemme paljon taustatyötä ja esitämme vaihtoehtoja kampanjoidessamme muutoksen puolesta.Julkaisemme  raportteja, selvityksiä ja vertaisarvioituja tutkimuksia kampanjoidemme taustaksi.
  • Mielipiteisiin vaikuttaminenKuluttajilla, osakkeenomistajallilla ja mielipidevaikuttajilla on mahdollisuus vaikuttaa mielipiteisiin. Viestinnän keinoin voimme saavuttaa tukijoidemme lisäksi suuren yleisön.  
  • Päätöksentekijöihin vaikuttaminen –  Keskustelemme ja haemme ratkaisuja yhteiskunnan sellaisten tahojen kanssa, jotka ovat keskeisiä päätöksentekijöitä ongelmien ja tavoitteidemme kannalta. Tällainen näkymätön vuorovaikutus politiikan ja liike-elämän kanssa on keskeinen osa jokaista kampanjaamme.
  • Suora toiminta – Rauhanomaisen suoran toiminnan tavoitteena on kiinnittää huomiota ympäristön tuhoamiseen ja olemassa oleviin parempiin vaihtoehtoihin.

Planeettamme puolustaminen ei lopu niin kauan kuin vääryydet jatkuvat. Pysyäksemme riippumattomina emme ota vastaan tukea yrityksiltä tai valtioilta. Siksi tarvitsemme apuasi. Vaikka luontoa tuhoavat tahot olisivat kuinka voimakkaita tahansa, yhdessä olemme vahvempia. Sinä mahdollistat toimintamme – siksi tarvitsemme tukeasi. Tee lahjoitus jo tänään.

#Suojele planeettaa
Tee lahjoitus

Lahjoittamalla olet se ääni, jonka planeettamme ansaitsee. Valitse summa ja klikkaa eteenpäin.